Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie
998
Menu

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) została powołana na podstawie Statutu OSP przez zarząd.

MDP zostało powołane w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Podstawowe zadania Naszej MDP to m.in.: udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP; działalność wolontarystyczna.

Jeśli jesteś zainteresowany tym, aby Twoje dziecko brało udział w takich zajęciach napisz do nas - KONTAKT