Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie
998
Menu

Historia OSP

OSP Wołczkowo istnieje od 1945 roku.

OSP Wołczkowo jest darzona zaufaniem i szacunkiem mieszkańców gminy Dobra od 70 lat. Praca na rzecz społeczeństwa i osiągnięcia strażaków na zawodach pożarniczych spowodowały, że OSP Wołczkowo to jedna z bardziej znanych i lubianych jednostek w województwie zachodniopomorskim. Strażacy od kilku lat utrzymują się w czołówce zawodów pożarniczych przyciągając uwagę mieszkańców i przedstawicieli służb.
 
OSP Wołczkowo zajmuje się także również szeroko rozumianą działalnością kulturalną i wychowawczą.  Posiada Młodzieżową Drużynę Pożarniczą , które stanowi  przyszłe kadrowe zaplecze jednostki. Młodzieżowa drużyna pożarnicza jest integralną częścią składową OSP. Dzieci i młodzież działające w takiej drużynie poznają zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposażeniu OSP, uczą się zachowania w sytuacjach niecodziennych, od najmłodszych lat wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności, uczą się opanowania, dyscypliny, a także podnoszą swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych.
 
OSP Wołczkowo w 2014 roku zostało włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, współdziałając w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną i innymi jednostkami.
 
OSP Wołczkowo w 2010 roku wpisało się w historię województwa,  nie ma wątpliwości że przewodnicy psów OSP Wołczkowo to pionierzy w zakresie ratownictwa specjalistycznego z wykorzystaniem psów poszukiwawczych. To właśnie w tym zespole pojawiły się pierwsze w historii województwa psy ratownicze specjalności gruzowiskowej, terenowej, pierwsze psy meldunkowe, rolkujące. Ponadto Sekcja Poszukiwawczo – Ratownicza OSP Wołczkowo jest jedyną grupą w województwie posiadającą wiedzę specjalistyczną w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych potwierdzoną certyfikacją państwową, dyplomami ukończonych kursów z zakresu lokalizacji osób zasypanych pod gruzami, planistyki, obsługi sprzętu GPS i wykorzystującą certyfikowane (przez Komendę Główną PSP) psy ratownicze zarówno specjalności terenowej jak i gruzowiskowej zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2012 r. Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo jest dysponowana zarówno przez Policję jak inne służby na terenie całego województwa zachodniopomorskiego w celu prowadzenia działań poszukiwawczych osób zaginionych z wykorzystaniem certyfikowanych psów ratowniczych. W terminie od czerwca 2012r. do marca 2016r. zespół był wezwany do ponad 127 akcji. Zespół podczas tych akcji sumarycznie pokonał kilka tysięcy kilometrów pieszo, często w bardzo trudnym i niedostępnym terenie, pracując w każdych warunkach atmosferycznych, o każdej porze roku w poszukiwaniu osób zaginionych. Przyczyniając się do tego że wiele z poszukiwanych osób wróciło szczęśliwie do domu.